Obres representades abans de 1936 Imprimeix

A ca la modista (Josep Asmarats, sainet)
Amàlia, Amèlia i Emília (Lluís Elías)
Els amics porten fatícs (J.A. Rabel!, sainet)
L’amor vigila (Miquel Poal i Aregall)
El collaret de Berta (Antoni Rosich Catalán)
El contramestre (Serafí Pitarra)
L’esposa (Florenci Cornet)
L’estació de la granota (Teodoro Baró, sainet)
L'exprés de la nit (Lluís Millà)
La fosca (Florenci Cornet)
Hores d'amor i de tristesa (Adrià Gual)
Jo i ell (Lluís Millà, sainet)
Els joves (Ramon Pomés)
La lluna de mel (Miquel Poal i Aregall, sainet)
Maleïda, la guerra! (Marian Amat i Àngel Millà)
El místic (Santiago Rusiñol)
La morena de Collblanc (Gastó A. Màntua)
La pageseta del mas (Antoni Rius i Vidal, monòleg)
Una pedra al pas
La puntaire de la costa (Tomás Ribas)
Racó de xiprers (Ramon Vinyes)
Els vells (Ignasi Iglesias)